پاسخ: راه اندازی درایورها لطفا صبر کنید، این ممکن است … ساعت ها طول بکشد!کسی راه حلی برای این مشکل پیدا کرده است؟

امروز با دو Gen9 برخورد کردم.

ای کاش ارتقاء چیزی را امتحان نکرده بودم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/starting-drivers-please-wait-this-may-take-hours/m-p/7200552#M184118