پاسخ: راه اندازی درایورها لطفا صبر کنید، این ممکن است … ساعت ها طول بکشد!سلام،

از چه بایوسی استفاده می کنید؟ 3.08 یا زودتر؟

با احترام d
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/starting-drivers-please-wait-this-may-take-hours/m-p/7201028#M184211