پاسخ: رفتار عجیب در هنگام تعویض درایوهای خراب در 3PAR 8200

سلام فوجس

خرابی servicemag با duplicate_destination باید به از دست دادن یک وصله مهم در سیستم مربوط باشد. آیا می‌توانید تأیید کنید که آرایه بر روی 3.2.2 MU6 (به اضافه همه وصله‌های مهم) اجرا می‌شود؟ در غیر این صورت، پشتیبانی ممکن است چند مرحله دستی را برای حل مشکل انجام دهد (اگر ارتقاء سیستم عامل فوراً انجام نشود).

با احترام،

وییاروی
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-3PAR-StoreServ-Storage/Odd-behavior-upon-replacing-failed-drives-in-3PAR-8200/m-p/7173444#M7939