پاسخ: زمان ثبت مدیریت یکپارچه LO5

سلام PrathibaC،
مطابق با لینک عملیاتی HPE تنظیم شده است، اما هنوز 8 ساعت اختلاف زمانی وجود دارد.

منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/lo5-s-integrated-management-log-time/m-p/7190811#M18749