پاسخ: سؤال: به‌روزرسانی میان‌افزار – رمز کاربر کلید USB مورد نیاز است؟

مانند کلید رمز غیرقانونی کاربر برای عبور … HPE خنده دار … HPE باید توکن کاربر را در وب سایت خود قرار دهد تا تولید کند. ما می توانیم رمز کاربر خصوصی را وارد کرده و کپی کنیم.

آیا این همه برای مردم استفاده استuser_token.txt که به این راحتی به ما می دهید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/firmware-update-user-token-usb-key-required/m-p/7182436#M180577