پاسخ: سازگاری Rdhat 7.X و OS 3.3.2 (MU1)

در Hewlett Packard Enterprise نگاه کنید SPOCK (دانش واحد اتصال برای محصولات HPE Storage) http://www.hpe.com/Storage/Spock/

در سمت چپ، است ابزار سازگاری. کلیک مشاهده بر اساس آرایه، و به یکی از آنها اصلاح کنید فضای ذخیره سازی HP 3PAR StoreServ 8000 سیستم های در حال اجرا 3PAR OS 3.3.2 و به Selectio اضافه کنیدn
با آن برمی گردد نتایج تنظیمات و اجزای پشتیبانی شده.

از آن بخواهید همه ردیف‌ها را نشان دهد، سپس به دنبال نسخه دلخواه Red Hat 7 و اتصال دلخواه خود (FC یا iSCSI) بگردید.
آن لینک باید جزئیات لازم را به شما بدهد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/compatibility-rdhat-7-x-and-os-3-3-2-mu1/m-p/7182558#M8348