پاسخ: سرور گرافیکی NVIDIAسلام @mohammadreza


عالی!


بسیار خوشحالیم که می دانیم نگرانی شما برطرف شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/nvidia-gpu-server/m-p/7200774#M184168