پاسخ: سرور fujitsu a64fx ML؟

ممنون بابت نظرتان!
منبع: https://community.hpe.com/t5/apollo/fujitsu-a64fx-ml-server/m-p/7177067#M2783