پاسخ: سرور HP gen 8 micro بعد از بایوس هیچ چیزسلام،

 

آیا کارت گرافیک افزونه ای روی سرور نصب کرده اید؟ این رفتار برای من به نظر می رسد که ویدیو در حال انتقال به یک کارت گرافیک جداگانه است.

 

با احترام
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/hp-gen-8-micro-server-nothing-after-bios/m-p/7207151#M23184