پاسخ: سرور Hp Proliant DL 180 Gen 10 از دستور rcwake در سرور اوبونتو 16.04 پشتیبانی نمی کندسلام سوریش1،

آیا سعی کرده اید وارد شوید سودو قبل از دستور کامل و بررسی شد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-linux/hp-proliant-dl-180-gen-10-server-is-not-supporting-rcwake/m-p/7202453#M105262