پاسخ: سرور HP proliant dl160 gen5

سلام،


 


باید HPE Tech را از راه دور در سرور کنترل کند و بررسی کند که چه چیزی اشتباه است.


 


من از شما می خواهم که یک مورد پشتیبانی را با HPE وارد کنید و این مورد را مرتب کنید.


 


با تشکر،


TAM
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/server-hp-proliant-dl160-gen5/m-p/7189438#M23025