پاسخ: سرور Proliant ML310e Gen8 v1 – GPU در iLo

مشکلی نیست … ببخشید که زودتر جواب ندادم … از سر کار به خانه برگشته بودم. بله – من بسیار مطمئن هستم که اگر کارت را دریافت کنید، همراه با مجوز کامل برای plex خوب است. اگر یکی را دریافت کردید، p2000 را دریافت کنید، زیرا دارای یک ضریب gpu آنلاک است (بهترین برای چندین جریان plex)

به من اطلاع دهید که چگونه کار می کنید و اگر به کمک بیشتری نیاز دارید.

به سلامتی

اندی
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml310e-gen8-v1-server-gpu-in-ilo/m-p/7185479#M181111