پاسخ: سرویس مدیر گره VSA در هنگام راه اندازی وحشت می کند

@Robert_Honore

 

به اشتراک گذاری همان برنامه عمل با اسکرین شات ها در اینجا:

هنگامی که با منوی بوت (Probing EDD) ارائه شد، “e” را تایپ کنید تا وارد حالت EDIT شوید، و رشته های بوت “هسته” را خواهید دید.

 

بدون عنوان picture.png

برای ویرایش رشته بوت هسته، دوباره “e” را تایپ کنید، و از کلید پیکان برای بازگشت به قسمت کنسول فرمان استفاده کنید، “console=ttyS0,115200” را مشاهده خواهید کرد، از backspace برای تغییر آن به console=tty0 استفاده کنید، سپس “Enter” را بزنید تا تغییرات را بپذیرید، “b” را تایپ کنید تا سیستم بوت شود، و باید پیام های کنسول را مشاهده کنید.

بدون عنوان picture1.png
منبع: https://community.hpe.com/t5/storevirtual-storage/vsa-node-s-manager-service-panics-during-startup/m-p/7188701#M12726