پاسخ: سوال کیت فعال سازی اکسپرس خلیج DL580 Gen9

آیا تا به حال این را حل کردید؟ من هم همین مشکل را دارم. درایوها شناسایی نمی شوند و به خوبی شناخته شده اند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl580-gen9-express-bay-enablement-kit-question/m-p/7177735#M179765