پاسخ: سوال: ML350 G6 درایورهای گم شده است..؟ – سرور Prolaint – ML 350G6فقط Diags را در سایت اجرا کردم (همانطور که برای شروع باید انجام دهم ….)

تراشه نصب شده ATI ES1000 است.

به نظر می‌رسد که Win 2008 آخرین پیشنهاد موجود است که می‌خواهم دستم را با یک کارت ارزان E-Bay که از نسخه‌های جدیدتر ویندوز پشتیبانی می‌کند، به دست بیاورم.

به نظر می رسد که آنبرد ممکن است به هیچ وجه ممنوع باشد
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml350-g6-missing-drivers/m-p/7201015#M184208