پاسخ: شتاب دهنده بار کاری PCIe در HP Proliant ML350 G9

با تشکر از افزودن خوب!!، اما هیچ چیز در مورد سیستم عامل و اینکه چگونه می توانم از این بارگذار به عنوان دستگاه بوت استفاده کنم.

من چیز اضافی در مورد درایور P320h پیدا کردم اینجااما من خواهم دید که چقدر مفید است.

من نمی دانم که آیا می توانم آن را با CLI یا HPWAM تکثیر کنم.

به هر حال من اگر چیزی پیدا کنم به روز خواهم کرد، تا آن زمان از هرگونه کمکی استقبال می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/pcie-workload-accelerator-on-hp-proliant-ml350-g9/m-p/7175437#M179370