پاسخ: شماره StoreVirtual 3200



ArunKKR، از بازگشت شما متشکریم.

این به روز رسانی است:

مطمئن شدم که دومین کنترلر با استفاده از CLI کار می کند و سیستم عامل بوت می شود. من هر دو کنترلر را برای هر گونه تفاوت بررسی کردم اما هیچ کدام را پیدا نکردم. با این حال، من نتوانستم به 172.16.253.201 دسترسی پیدا کنم. بنابراین، من کنترلر را با یکی از آرایه دیگر جایگزین کردم، دوباره از آن تصویر گرفتم و اکنون آرایه آماده و در حال اجرا است.

نمی‌توانستم بفهمم چه مشکلی با کنترل‌کننده اصلی پیش آمده است، اما حداقل آرایه کار می‌کند، و من آن را تنظیم کردم.

 




منبع: https://community.hpe.com/t5/storevirtual-storage/storevirtual-3200-issue/m-p/7207297#M12763