پاسخ: شناسه خرابی DL360 Gen10: GG8442-000BAG-X81XHG-049P03

ابتدا یک خطا وجود داشت:

خطای بحرانی سرور (اطلاعات سرویس: خطای زمان اجرا، حافظه، کانال های حافظه پردازنده 2 1-3 (02 ساعت))

سرور روشن نشد

پس از قطع و وصل کابل های برق، سرور روشن شد.
ما iLO، System ROM Flash را به روز کردیم و SPP ماندگار را نصب کردیم. Remap All Memory را از RBSU بسازید

خطا از بین رفته است. iLO سبز است، در AHS هیچ خطایی وجود ندارد.

آیا سرور به عیب یابی بیشتری نیاز دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl360-gen10-failure-id-gg8442-000bag-x81xhg-049p03/m-p/7179000#M179969