پاسخ: شناسه و رمز ورود پیش فرض

سلام لودا

می توانید پست دیگر من را بررسی کنید؟

من می‌توانم نوت‌بوک jupyter (که از HPE ارائه شده با الگوی mltoolkit jupyter مستقر شده است) با استفاده از کاربر تأیید شده ldap، اما نه با ssh وارد شوید.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-ezmeral-software-platform/default-login-id-and-password/m-p/7180705#M282