پاسخ: صدای فن DL385 Gen11 AMD 9174F

هیچ چیز تحقیر نشد، هیچ چیز شکست خورد. هر دو سرور DL385 و ML350 Gen11 این کار را انجام می دهند … به خصوص در حین POST در زمانی که F9 ظاهر می شود. وقتی این اتفاق می افتد من می توانم هوای وزش را در فاصله 15 فوتی احساس کنم. اما فن های کوچک DL385 پر سر و صداترین هستند. من یک بلیط پشتیبانی برای این موضوع دارم. بسیاری از گزارش‌های AHS را با و بدون هیچ چیزی در pcie slot3 ارسال کرد. ILO هیچ دمایی را برای هیچ اسلات pci نشان نمی دهد. در حین کار با این موضوع از طریق پرونده من، هیچ دیدی برای جامعه وجود ندارد. من به دنبال این هستم که ببینم آیا همه کسانی که این سرور نسل دارند شکایت مشابهی دارند یا خیر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl385-gen11-amd-9174f-fan-noise/m-p/7190257#M181921