پاسخ: طرفداران DL360p Gen8 همیشه 94% و با هزینه انرژی هنگفت

مشکل به‌روزرسانی بایوس یا سیستم‌افزار آنطور که پیشنهاد شد نیست.

شما به دیسک های HP (HPE) یا دیسک های دیگری که کار می کنند نیاز دارید. این از نسل ششم سرورهای HP وجود داشته است.

چه نوع درایوهایی (SATA، SSD یا SAS) نیاز دارید؟ من می توانم کمک کنم و برخی از دیسک هایی را توصیه کنم که اصل HP نیستند و کارکرد آنها ثابت شده است.

 

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl360p-gen8-fans-always-at-94-and-at-a-huge-power-cost/m-p/7190150#M181898