پاسخ: طرفداران HPE DL20 Gen10 همیشه 43 درصد هستند

سرور با HDD یا SSD اجرا می شود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-dl20-gen10-fans-always-at-43/m-p/7178697#M179923