پاسخ: عدم تماس های REST API پس از ارتقا.

این یک پیوند به HPE Synergy Composer API است که یک ابزار سخت افزاری است که HPE OneView را اجرا می کند. این تنها زیرساخت و محاسبات HPE Synergy را مدیریت می کند. اگر روی “چه خبر است؟” کلیک کنید. خواهید دید که پلت فرم “Synergy” است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/missing-rest-api-calls-after-upgrade/m-p/7177035#M7623