پاسخ: فراموش شده رمز عبور iLO 5 – امنیت بالا فعال است! DL380 Gen10

من هم این را تجربه می کنم – من یک پرونده باز دارم اما منتظر کمک هستم. این به ما کمک نمی کند زیرا نمی توانیم وارد بخش iLO در بایوس شویم تا بازنشانی کارخانه ای انجام دهیم – رمز عبور آن به دلیل حالت امنیتی بالا محافظت می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/lost-ilo-5-password-high-security-is-enabled-dl380-gen10/m-p/7187854#M181497