پاسخ: فقط یک Windows iSCSI Initiator می تواند در هر زمان به یک جلد متصل شود

سلام، من کادر اجازه دسترسی چندگانه را علامت زدم و ذخیره کردم اما وقتی دوباره دسترسی را باز می کنم، کادر علامت نمی خورد. من بارها دیسک های مشترک را برای خوشه ها تنظیم کرده ام. هرگز وارد این مشکل نشد ما از روزی که Nimble به تولید رسید، چیزی را در ذخیره سازی آن تغییر نداده ایم.

 

دسترسی چندگانه.jpg
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/only-one-windows-iscsi-initiator-can-connect-to-a-volume-at-a/m-p/7178778#M636