پاسخ: ماژول مدیریت شبکه HPE UPS – وضعیت لیست نمایندگان

سلام،


مدیر HPE PP وضعیت UPS را نظارت می کند و مشتریان را از رویدادهای مربوط به برق مطلع می کند و مستقیماً از طریق یک پورت USB یا سریال با UPS ارتباط برقرار می کند. در صورت قطع برق، HPE PP Client سرورهای محافظت شده را به خوبی خاموش می کند و از طریق اتصال شبکه با مدیریت HPE PP یا ماژول شبکه HPE UPS ارتباط برقرار می کند.https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=c02881291

با تشکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-ups-network-management-modul-agents-list-status/m-p/7188976#M18634