پاسخ: محافظ برق HPE

سلام،


 


لطفاً اسکرین شات های خطای «از دست رفتن اتصال» و «گواهینامه های منقضی شده» را به اشتراک بگذارید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-power-protector/m-p/7184065#M18190