پاسخ: محلول حرارتی P19791-B21

سلام ،


عالی!


خوشحالیم که نگرانی شما برطرف شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/P19791-B21-thermal-solution/m-p/7173016#M178843