پاسخ: مدیریت آرایه درایو HP StorageWorks

@fanafirmino


سلامفرناندو،


از شما بابت فرستادن پست متشکریم! از آنجایی که شما در یک موضوع قدیمی ارسال کرده اید و هنوز پاسخی دریافت نشده است، توصیه می کنم با استفاده از دکمه ایجاد “بحث جدید” یک موضوع جدید ایجاد کنید تا کارشناسان بتوانند بیشتر شما را بررسی و راهنمایی کنند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeeasy-storage/managing-an-hp-storageworks-drive-array/m-p/7186177#M4544