پاسخ: مشکلات تکرار MSA 2050

@agw2
ذخیره‌سازی ویدیو معمولاً آستانه تأخیر بسیار پایینی دارد. آیا وظیفه تکرار باعث افت عملکرد می شود که با وظایف استاندارد سرور تداخل دارد؟
در طول یک تکرار، وظایفی برای تکمیل وجود دارد
– گرفتن عکس های فوری
– کپی کردن داده ها
در حالی که یک عکس فوری معمولاً در فضای ذخیره سازی مجازی بسیار سریع است، یک تغییر مسیر از IO استاندارد را شروع می کند.
در اینجا یک مقاله سفید در مورد فرآیند تکرار برای MSA 2050 آمده است: https://www.hpe.com/psnow/doc/4aa1-0977enw
شما همچنین می توانید یک گلوگاه پورت داشته باشید، آیا تکرار و I/O از همان پورت میزبان MSA استفاده می کند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2050-replication-issues/m-p/7189320#M16548