پاسخ: مشکلات راه‌اندازی HPE Proliant DL 380 G10

برخی اطلاعات اضافی

قادر به مشاهده خلاصه سلامت سرور.

 

همون مقدار IPv4 رو به من میده… 10.xxx

همچنین یک نام میزبان می دهد: 0659031

و پورت سرویس: 169.254.1.2/255.255.0.0

استفاده از این اطلاعات؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/issues-booting-hpe-proliant-dl-380-g10/m-p/7176447#M179550