پاسخ: مشکلات OV 8.6 / iLO5 2.98، 2.97 + SPP 2023.09.00.00 (کشف portmap، تبادل داده و غیره@ChrisLynch

انتشار مجدد برای افرادی که قبلاً به روز شده اند به چه معناست؟ آیا بسته به روز رسانی جدیدی نیز وجود خواهد داشت؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ov-8-6-ilo5-2-98-2-97-spp-2023-09-00-00-woes-portmap-discovery/m-p/7200984#M8709