پاسخ: مشکل ارتقاء StoreVirtual P4330سلام @MV31،


این عالی است!


ما بسیار خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است و از اینکه ما را در جریان قرار دادید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storevirtual-storage/storevirtual-p4330-upgrade-issue/m-p/7200168#M12751