پاسخ: مشکل استقرار dCHI ALLETRA 5000سلام @Rchatelain،


عالی!


ما خوشحالیم که می دانیم شما توانستید راه حل را پیدا کنید و از اینکه ما را به روز نگه می دارید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/dchi-alletra-5000-deployement-issue/m-p/7200493#M3312