پاسخ: مشکل تأخیر بالا – ذخیره سازی چابک – سوئیچ های fc بروکات

آیا سعی کرده اید هر یک از هاست های ESXi خود را به عقب برگردانید؟ 7.0.3 k من احساس می کنم 7.0.3 من مشکوک هستم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/high-latency-issue-nimble-storage-brocade-fc-switches/m-p/7188486#M3198