پاسخ: مشکل نصب ML30 Gen10 plus ویندوز 2019مشکل با استفاده از درایور چیپست حل شد
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml30-gen10-plus-windows-2019-install-issue/m-p/7202505#M184463