پاسخ: مشکل نصب ML30 Gen10 plus ویندوز 2019سلام،


 


لطفا اجازه دهید تا ما بدانیم
> چگونه Raid، Thru SSA، BIOS را ایجاد کرده اید؟
> کارت Controller که برای ایجاد Raid استفاده کرده اید چیست؟


 


با احترام
HPE
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml30-gen10-plus-windows-2019-install-issue/m-p/7202348#M184437