پاسخ: مشکل ورود به حساب کاربری

صندوق پستی 163 که استفاده کردم، سعی کردم آن را به صندوق پستی QQ تغییر دهم، پس از ذخیره اصلاحات، ورود به سیستم همچنان مانند یک اعلان است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/%E7%81%8C%E6%B0%B4%E5%8C%BA/%E8%B4%A6%E6%88%B7%E7%99%BB%E5%BD%95%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/7170571#M84555