پاسخ: مشکل پردازنده سرور HPE DL380 Gen10

من نمی توانم ویدیو را تماشا کنم، پیامی دریافت می کنم –لطفاً شناسه ویدیو یا مجوزهای حساب خود را بررسی کنید.

من ترتیب درستی را دنبال می‌کنم، من توانستم پردازنده‌ها را تعویض کنم و در مکان اول خراب می‌شود، اما مکان دوم اجازه نمی‌دهد هیچ پردازنده‌ای پیچ شود، همانطور که گفته شد این فقط برای پیچ شماره 2 است.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-dl380-gen10-server-processor-issue/m-p/7177664#M17652