پاسخ: مشکل کاهش هم افزایی هنگام افزودن یک فریم به یک خوشه 2 فریمی

سلام @SertacArslan،


کامل!


خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است و از اینکه ما را در جریان قرار دادید سپاسگزاریم.منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/synergy-scale-out-issue-while-adding-a-frame-to-a-2-frame/m-p/7214771#M1777