پاسخ: ملاحظات وصله امنیتی SimpliVity VCSAسلام،

روز خوب.
شما باید تا زمانی که مطابق آنچه در راهنمای Interop ذکر شده است، با پچ vCSA ادامه دهید.
نباید هیچ مشکلی در این مورد وجود داشته باشد و همچنین لطفاً مطمئن شوید که قبل از انجام هر گونه ارتقاء در vCSA، بهترین شیوه های آنچه VMware دنبال می کند را دنبال می کنید.
همچنین آخرین مورد، لطفاً مطمئن شوید که نسخه OVC بر روی نسخه 4.2 یا حداقل در نسخه های پشتیبانی شده است قبل از اینکه به ارتقاء بالا ادامه دهید.

با احترام،
خالص
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-vcsa-security-patching-considerations/m-p/7200999#M4460