پاسخ: من می خواهم از دستور createsralertcrit برای ایجاد یک هشدار آستانه برای ظرفیت lun u استفاده کنم

سلام سونیتا

این یک جعبه ذخیره سازی 3par 8200 است.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/i-want-to-use-createsralertcrit-command-to-create-a-threshold/m-p/7189824#M15161