پاسخ: مواجهه با خطا در هنگام ایجاد Multipath-Raid با استفاده از mdadmسلام ناتاشا 3


 


ما گزینه چند مسیری را برای mdadm نمی‌بینیم که قبلاً در RHEL 5/6 بود. 
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-linux/facing-errors-while-creating-multipath-raid-using-mdadm/m-p/7200901#M105237