پاسخ: مکان سرور را در Oneview تنظیم کنیدسلام کریس، از پاسخ شما بسیار متشکرم
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/set-server-location-in-oneview/m-p/7200393#M8641