پاسخ: مکان سرور را در Oneview تنظیم کنیدسلام دن، از پاسخ شما قدردانی می کنم، با این کار می فهمم که این مقدار از قاب یا محفظه پیکربندی شده است، با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/set-server-location-in-oneview/m-p/7200394#M8642