پاسخ: نحوه ارتقا HPE SimpliVity RapidDR

سلام دیپک

از پاسخ های شما متشکرم، این کمک می کند و به من ایده های ارتقاء بهتری می دهد. از بازخورد شما بسیار سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/how-to-upgrade-hpe-simplivity-rapiddr/m-p/7177947#M3684