پاسخ: نحوه اضافه کردن دیسک یدکی جهانی به آرایه RAID DL380Gen10Plus

فقط بدانید از چه نسخه ای از ویندوز استفاده می کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-to-add-global-spare-disk-to-dl380gen10plus-raid-array/m-p/7191923#M182234