پاسخ: نحوه اضافه کردن دیسک یدکی جهانی به آرایه RAID DL380Gen10Plus

با درود!


HPE MR Storage Administrator در نسخه 3.85 Intelligent Provisioning گنجانده شده است.


برای این روش از MRSA به صفحه شماره 63 مراجعه کنید


متناوبا، اگر storcli در سیستم عامل نصب شده است، به صفحه 37 در پیوند وب زیر مراجعه کنید:
 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-to-add-global-spare-disk-to-dl380gen10plus-raid-array/m-p/7192205#M182294