پاسخ: نحوه تخصیص پروتکل های مختلف SSD به CPG های Primera

سلاموینستون،


از شما به خاطر به اشتراک گذاشتن اطلاعات ممنونیم. امیدواریم به سایر کاربران کمک کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/how-to-allocate-the-different-protocols-ssd-into-the-primera/m-p/7189951#M432