پاسخ: نحوه تشخیص نوع ذخیره سازی

با تشکر!!

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/virtualization/how-to-tell-the-storage-type/m-p/7175835#M6408